s.

procreation, generation.

s.

παιδουργία liberorum procreatio. Զաւակագործութիւն. որդեծնութիւն.

Պարտ է ոչ մարմնոցն լքելով ի ձեռն մանկագործութեանն, այլ ի հանդարտ մասին (այսինքն վիճակի) բաղկանալով այնմ որ բուսանելոցն է. (Պղատ. օրին. ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մանկագործութիւն մանկագործութիւնք
accusatif մանկագործութիւն մանկագործութիւնս
génitif մանկագործութեան մանկագործութեանց
locatif մանկագործութեան մանկագործութիւնս
datif մանկագործութեան մանկագործութեանց
ablatif մանկագործութենէ մանկագործութեանց
instrumental մանկագործութեամբ մանկագործութեամբք