adj.

possible;
contingent;
proper, fitting.

adj.

δυνατός possibilis ἑνδεχόμενος contingens. Մարթ. կարելի. հնարաւոր, եւ ներընդունական.

Հակադարձութիւն, կա՛մ պարզ է, եւ կամ մարթելի։ Մարթելի ասի ի նիւթոյն՝ յորով վերայ բնաւորեցաւ ճշմարտիլ. ո՛րգոն, մարթելի գոյ ամենայնումն մարդումն արդար գոլ. (Անյաղթ վերլծ. արիստ.։)

Մարթելումն, եւ ոչ մարթելումն. (Պերիարմ.։)

Եթէ մարթելի իցէ ասել. (Վրք. հց. ՟Բ։)