adj.

meritorious, deserving, of great merit;
cf. Մեծաջան.

adj.

μεγαλόπονος summopere laborans. Որ բազումս կամ մեծապէս վաստակի. մեծաջան. արդիւնական. աղէկ աշխատօղ.

Եկեալ մեսրոբ երանելին յաղուանս՝ մեծավաստակ ընտիր անօթ հոգւոյն սրբոյ. (Կաղանկտ.։)

Զառաջինն մեծավաստակք երեւեսցին. յն. առաջին մեծավաստակաց. (Եւագր. ՟Ժ՟Բ։)

Մեծավաստակն արուեստագտաց. (Շիր.։)

Հաւատարիմ եւ մեծավաստակ. (Ուռպ.։)

Մեծավաստակ նահատակին մերոյ սրբոյն գրիգորի լուսաւորչին. (Կիր. պտմ.։)

Մշակքն մեծավաստակք. (Եփր. պհ.։)

Եւ μεγαλόπονος summopere laboriosus. Աշխատալի. տարժանելի յոյժ.

Մեծավաստակ առաքինութեամբ սրբոյն գրիգորի. (Նար. գանձ հոգ.։)

Հոգւոյն շնորհք, եւ նոցա մեծավաստակ առաքինութիւնն. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 1։)