va.

to approach, to draw or bring near;
to hold, take, possess, inherit or appropriate any thing in right of relationship.

ՄԵՐՁԱՒՈՐԵՄ ՄԵՐՁԱՒՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἁγχιστεύω jure propinquitatis peto, redimo. Մերձաւոր առնել, մերձեցուցանել. իւրացուցանել զինչս կամ զկին. սեպհականել. իրաւամբք ազգականութեան առնուլ կամ ստանալ. տէր ելլալ, տէր կայնիլ, իրեն ընել.

Մերձաւորեա՛ դու քեզ զմերձաւորութիւն իմ։ Տայր ցընկեր իւր, որ մերձաւորելոց էր զմերձաւորութիւն նորա։ Եթէ մերձաւորեցուսցէ զքեզ մերձաւորիչն քո, բարի է. ապա թէ ոչ կամիցի մերձաւորեցուցանել զքեզ, ես մերձաւորեցուցից զքեզ։ Ոչ կարեմ մերձաւորեցուցանել ես ինձ. (Հռութ. ՟Դ. 6. 7։)

Մերձաւորեցուսցեն որդիքն իսրայէլի զիւրաքանչիւր հայրենի ժառանգութիւն իւր. (Թուոց. ՟Լ՟Զ. 8։)

Թէեւ հեռաւոր իցէ, իշխան է վարդապետն եւ մերձաւորի մերձաւորիչ (կամ մերձաւոր ինչ) մերձաւորեցուցանել. (Կանոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես մերձաւորեցուցանեմ
դու մերձաւորեցուցանես
նա մերձաւորեցուցանէ
մեք մերձաւորեցուցանեմք
դուք մերձաւորեցուցանէք
նոքա մերձաւորեցուցանեն
Imparfait
ես մերձաւորեցուցանեի
դու մերձաւորեցուցանեիր
նա մերձաւորեցուցանէր
մեք մերձաւորեցուցանեաք
դուք մերձաւորեցուցանեիք
նոքա մերձաւորեցուցանեին
Aoriste
ես մերձաւորեցուցի
դու մերձաւորեցուցեր
նա մերձաւորեցոյց
մեք մերձաւորեցուցաք
դուք մերձաւորեցուցէք
նոքա մերձաւորեցուցին
Subjonctif
Présent
ես մերձաւորեցուցանիցեմ
դու մերձաւորեցուցանիցես
նա մերձաւորեցուցանիցէ
մեք մերձաւորեցուցանիցեմք
դուք մերձաւորեցուցանիցէք
նոքա մերձաւորեցուցանիցեն
Aoriste
ես մերձաւորեցուցից
դու մերձաւորեցուսցես
նա մերձաւորեցուսցէ
մեք մերձաւորեցուսցուք
դուք մերձաւորեցուսցջիք
նոքա մերձաւորեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մերձաւորեցուցաներ
դուք մի՛ մերձաւորեցուցանէք
Impératif
դու մերձաւորեցո՛
դուք մերձաւորեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու մերձաւորեցուցանիջիր
դուք մերձաւորեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու մերձաւորեցուսջի՛ր
դուք մերձաւորեցուսջի՛ք