s.

hermitage;
cloister, monastery.

s.

Բնակարան միայնակեցաց. խրճիթ, կամ վանք.

Երանելի հարքն մեր ոչ կոչէին զմանկունս ի սենեկի, եւ ոչ ի միայնակեցանոցս բնակել թոյլ տային. (Վրք. հց. ՟Ե։)