s.

Մոռացկոտն գոլ. ստէպ մոռացութիւն.

Ընդվայրաբանութիւն ... մոռացկոտութիւն. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մոռացկոտութիւն մոռացկոտութիւնք
accusatif մոռացկոտութիւն մոռացկոտութիւնս
génitif մոռացկոտութեան մոռացկոտութեանց
locatif մոռացկոտութեան մոռացկոտութիւնս
datif մոռացկոտութեան մոռացկոտութեանց
ablatif մոռացկոտութենէ մոռացկոտութեանց
instrumental մոռացկոտութեամբ մոռացկոտութեամբք