s.

ἑπιλησμονή, λήθη oblivio. Մոռացումն, եւ մոռացկոտութիւն.

Ոչ եղեւ նա լսօղ մոռացութեան, այլ առնելի գործոյն. (Յկ. ՟Ա. 25։)

Դեւն մոռացութեան յառաջ քան զգերութիւնն վազէ. (Եւագր. ՟Ժ։)

Դժուարահաւատալի լինէր ճշմարտութիւն յաղագս բազմաժամանակեայ մոռացութեանն. (Բրսղ. մրկ.։)

Մեղայ երախտեացդ մոռացութեան. (Նար. ՟Ի՟Է։)

Որք ճաշակեցին ի մոռացութենէ՝ ի մսոյ ի չորեքշաբաթու կամ յուրբաթու. (Կանոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մոռացութիւն մոռացութիւնք
accusatif մոռացութիւն մոռացութիւնս
génitif մոռացութեան մոռացութեանց
locatif մոռացութեան մոռացութիւնս
datif մոռացութեան մոռացութեանց
ablatif մոռացութենէ մոռացութեանց
instrumental մոռացութեամբ մոռացութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անմոռացութիւն, ութեան

Voir tout