adv.

mentally;
spiritually;
wisely;
mystically.

adv.

νοερῶς եւ այլն. Իբրեւ մտաւոր. մտօք. մտադրութեամբ. իմանալով. իմանալի եւ հոգեւոր օրինակաւ. եւ Առ ի միտս. խորհրդաբար.

Մտաւորաբար լսել, ընթեռնուլ, աղօթել. (Մաքս. ի դիոն.։ Գր. վկ. յիշ։ Շ. ընդհանր.։ Կան. բենեդ.։)

Ընթեռնուլ մտաւորաբար տեսութեամբ. (Սարգ. յրջբ։)

Իսկ մտաւորաբար, մտեալ ի մարմին մահկանացու եւ այլն. (Երզն. մտթ.։)