ն. ձ.

ՄՐՈՏԵԼ ՄՐՈՏԻԼ. Մրել եւ մրիլ եւս քան զեւս.

Որպէս թէ զսեաւ դէմս մրոտել. (Լծ. նար.։)

Երեսք մեր մրոտեալ են ի խոնաւութենէ թանձրութեան նորին ծխոյ. (Եղիշ. ՟Ը։)

Եւս առաւել փախի՛րի կանանց, զի ոչ մրոտիս եւ սեւանաս մեղօք. (Ոսկիփոր.։)