cf. Մուրտ;
պսակ —, myrtle-wreath.

s.

Մրտենի, մուրտ.

Նման մեզ լինելով մրտի՝ տեսլեամբ, եւ փանաքութեամբ՝ վարդ. (Մխ. առակ. ՟Ի՟Ե։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մրտիմն, տման

Մրտիտակ

Voir tout