cf. ԱՐՏԱՔՈՒՍՏ. մ.ա.

Տառապանաց եւ վշտաց յարտաքուստ եւ ի ներքուստ. (Մագ. ՟Լ՟Ա։)

Իսկ (Պիտ.) յասելն զմշակաց,

Անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ օտարոտի պատմուճանս առնեն (կամ արասցեն). իմա՛, յարտաքին։