adj.

audacious, rash, inconsiderate;

adv.

audaciously.

adj. adv.

ՅԱՒԱԿՆԱԶԵՂՑ ՅԱՒԱԿՆԱՅԵՂՑ. Անցեալ ըստ չափ. յանդուգն. եւ Յանդգնաբար.

Մեռանի անդ անզգուշաբար ի յաւակնայեղց դիմացուածոյն. (Արծր. ՟Ա. 11։)

Յանհպելին մերձենայր փայտ ապարասանաբար, եւ գեղաղէշադիտակ ըզխայրին կապտէր յաւակնազեղց. (Թէոդոր. մայրագ.։)