s.

ill-will, malice, rancour.

s.

Բառ անստոյգ. թերեւս որպէս Մռմռումն, տրտունջ.

Զնախանձ ի բա՛ց մերժեսցուք, զտրտմութիւն, եւ զյուռմարութիւն, եւ զառանց բարբառոյ աղաղակն հատցուք. (Ճ. ՟Գ. ըստ Ոսկ. մտթ. ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յուռմարութիւն յուռմարութիւնք
accusatif յուռմարութիւն յուռմարութիւնս
génitif յուռմարութեան յուռմարութեանց
locatif յուռմարութեան յուռմարութիւնս
datif յուռմարութեան յուռմարութեանց
ablatif յուռմարութենէ յուռմարութեանց
instrumental յուռմարութեամբ յուռմարութեամբք