adj.

Յուսով պատարուն. յուսալիր. յուսալից.

Յուսապատար խնդութեամբ, եւ հրճուողական հնչմամբ. (Դիոն. թղթ. ՟Ժ՟Ա. յորմէ եւ Շար.։)

Յուսապատար բանիւ սփոփեալ. (Շ. գանձ վերափոխ.։)