adj.

sound-minded or rightminded, judicious, sensible, honest, upright.

adj.

Ուղիղն մտօք. ողջամիտ.

Ուսանի ուղղամիտն, թէ կամի հաւանել. (Լմբ. առակ.։)

Եւ այս յայտնի ուղղամըտին, որ աստուծոյ է սիրելին. (Վահր. ոտ.։)

Ճառիցն ուղղամիտ հարազատութիւն. (Երզն. քեր.։)