s.

stairs;
bridge;
way or passage;
cf. Ծուծ.

s.

Իբր Սանդուղք. կամուրջ. ուղի կամ անցք. (լծ. թ. եօլ ).

Ոչ ուղք յուսոյ (ի դատաստանի), եւ ոչ դրունք ողորմութեանց։ Արկեալ սոցա ուղ ճանապարհն զփայտակերտն գործի՝ հանել ի կամարն երկնից տաճարի. (Նար. ՟Կ՟Է. եւ Նար. կուս.։)

Յայնժամ ուղ (կամ յուղ) անկեալ՝ զկնի ընթանային. (Երզն. մտթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղջամուղջ, մղջաւ

Անդնդասուղեալ

Անխուղ

Անմուղ, մղից

Անուղիղ

Անուղղակի

Անուղղայ, ից

Անպտուղ

Առաջնապտուղք

Առատաբուղխ

Աստուածաբուղխ

Արտուղի

Բազմաբուղխ

Բազմապտուղ

Բակուղ

Բարեբուղխ

Բարձրուղէշ

Բէեղզեբուղ

Բղուղ

Բոլորապտուղ

Voir tout