s.

having, taking, hold;
cf. Ոյն.

s.

Նոյն ընդ Ոյն, ոյնք. արմատ Ունելոյ. որպէս Ունելն. ըմբռնումն. եւ Ոյժ. ունակութիւն գովելի.

Թէպէտեւ ունկն հատաւ, անդէն եդեալ սքանչելեօք. սակայն ձեռքն յուն երախտաւորին ոչ թափեցաւ. (Ճ. ՟Գ.։)

Ունք նախամօրն տկարացեալ օձին դաւաճանութեամբ. (Գանձ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազազուն

Ազատագունդ, գնդի

Ալաւունք

Ալաւսունք

Ակաղձուն

Ակն ունիմ, ակն կալայ

Աղեղնաբուն

Աղունք, ունց

Աղօթատուն

Աճեցուն

Աճուն

Աճունաճիւղ

Ամազունք, նից

Ամարաստուն

Ամենունակ

Ամէնունակ

Ամնռունչ, մռնչի

Այգուն

Այլաբուն

Այլագունեմ, եցի

Voir tout