s.

sly, pernicious art.

s.

որպէս յն. Արուեստ չար, կամ չարարուեստութիւն. κακοτεχνία.

Զկարեւորն եղծին, եւ զչարուեստն ընդ արուեստն խառնեցին. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 24։ 8)