adj.

incredible, beyond all belief;
— թուէր, it seemed incredible, it would be difficult to believe it.

adj.

Անհաւատալի. լաւտալու.

Զիրս անարժանս եւ չհաւատալիս գործէր. (Բուզ. ՟Զ. 8։)

Եւ այս որ ասացաւ, մի՛ ումեք չհաւատալի կարծեսցի. (Վեցօր. ՟Զ։)