cf. Չիղջ.

ՉՂՋԻԿԱՆ գրի եւ ՉՂՋԿԱՆ. եւ ՋՂՋԻԿԱՆ. cf. Չիղջ. νυκτερίς verspertilio.

Երկիր պագանել սնոտեաց եւ չղջիկանաց. (Ես. ՟Բ. 20։)

Գիշերի չղջիկանս եւս կոչէ զկուռսն. գիշերականն չղջից արեւ եւ լոյս թշնամի են. (Ոսկ. ես.։)

Չղջիկանի՝ գիշեր փոխանակ տունջեան է. (Եփր. համաբ.։)

Չղջիկանք խաւարասէրք։ Զարմացի՛ր դարձեալ ընդ ջղջիկանի։ Միաբանութեամբ ջղջիկանացն, եւ այլն. (Վեցօր. ՟Ը։)

Ապա այնուհետեւ խորհի գիշերի ջղջիկանն։ Սատանայ նմանի գիշերոյ ջղջիկանի. (Լծ. եւագր.։)

Չղջկան (կամ չղջիկան. լս. մաշկաթեւ) կոչէ զկուռսն՝ կա՛մ վասն յոյժ տկարութեանն, կամ վասն խաւարասէր մոլորութեան։ Որք միանգամ ի միտս ընդունին իբրեւ կուռս զվատթար իմացմունս, չղջկանաց լինին բոյնք՝ անմաքուր դիւաց. (Գէ. ես.։)