adj.

free from guile, innocent.

Ոչ յանցուցեալ. ոչ մեղուցեալ, որպէս դնի ի յն.

Թագաւորեաց մահ եւ ի վերայ չյանցուցելոցն ըստ նմանութեան յանցուածոցն ադամայ. (Հռ. ՟Ե. 14։)