s.

adorer;
servant;
functionary, official, minister.

s.

λατρευτής cultor. եւ բայիւ λατρεύω colo եւ այլն. Որ պաշտօն տանի այլում, պաշտօնեայ. երկրպագու. ուստի Պաշտօնատար լինել՝ է պաշտել.

Ըստ օրինացն պաշտօնատար լինէին Աստուծոյ. (Աթ. ՟Է։)

Զաստեղացն պաշտօնատարս՝ ստեղծիչն յարդարեաց ընծայս խորհրդաբարս. (Ճ. ՟Գ.։)

Մրճոտեալ աղտեղեալ ... իբր զպաշտօնատար մեհենի։ Զուր իմն պաշտօնատարս Աստուծոյ։ Չաւատալեացն պաշտօնատար. (Նար. ՟Ի՟Ա. ՟Ի՟Ը. ՟Ծ՟Գ։)

Ոչ մին ստեղծիչ՝ մին արարած, եւ միւսն օտար՝ պաշտօնատար. (Շ. խոստ.։)

Ոչ են նոքա պաշտելիք ... այլ ստացականք եւ պաշտօնատարք Աստուծոյ. (Լաստ. ընթերց.։)

Ոչ առնոյր յանձն պաշտօնատար լինել դիցն երկրպագութեան. (Ագաթ.։)

Պաշտօնատարք լինէին նուիրօք եւ զոհիւք ճենճերացն. (Նիւս. ի սքանչ.։)

Անձին իւրում երկրպագու եւ պաշտօնատար լինել. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

ԶԱստուած ուրացան, եւ արարածոց պաշտօնատարք եղեն. (Սարգ. ՟բ. պ. ՟Դ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պաշտօնատարութիւն, ութեան

Voir tout