va.

cf. Պատահեմ.

ՊԱՏԱՀԵՄ ՊԱՏԱՀԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἁπαντάω occurrere facio, conduco. Տալ պատահել. հանդիպեցուցանել. վիճակեցուցանել. ... եւ այլն.

Անըզգամ կինն յաղմուկ պատահէ զայրն հա նապազ եւ ի կռիւ (նոր ձ. պահէ). (Լմբ. առակ.։)

Տեսանե՞ս, զիա՞րդ ի բարին պատահեցոյց զվախճանն. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 36։)

Ասեն (ախտարքն)՝ թէ ըստ ճակատագրին բերեն մարդիկ՝ զոր պատահեցուցանեն նոցա աստեղքն ի ծննդեանն։ Պատահեցոյց Պօղոսի զիւր աւետարանին պաշտօնն։ Ոչ թէ որդիութեանն կարգ, ասէ, պատահեցուցանէ զնա բարւոյ. (Լմբ. ժղ. եւ Լմբ. առակ.։ 7)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես պատահեցուցանեմ
դու պատահեցուցանես
նա պատահեցուցանէ
մեք պատահեցուցանեմք
դուք պատահեցուցանէք
նոքա պատահեցուցանեն
Imparfait
ես պատահեցուցանեի
դու պատահեցուցանեիր
նա պատահեցուցանէր
մեք պատահեցուցանեաք
դուք պատահեցուցանեիք
նոքա պատահեցուցանեին
Aoriste
ես պատահեցուցի
դու պատահեցուցեր
նա պատահեցոյց
մեք պատահեցուցաք
դուք պատահեցուցէք
նոքա պատահեցուցին
Subjonctif
Présent
ես պատահեցուցանիցեմ
դու պատահեցուցանիցես
նա պատահեցուցանիցէ
մեք պատահեցուցանիցեմք
դուք պատահեցուցանիցէք
նոքա պատահեցուցանիցեն
Aoriste
ես պատահեցուցից
դու պատահեցուսցես
նա պատահեցուսցէ
մեք պատահեցուսցուք
դուք պատահեցուսցջիք
նոքա պատահեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պատահեցուցաներ
դուք մի՛ պատահեցուցանէք
Impératif
դու պատահեցո՛
դուք պատահեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու պատահեցուցանիջիր
դուք պատահեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու պատահեցուսջի՛ր
դուք պատահեցուսջի՛ք