adj.

venerable, august;
respectful, bashful;
shameful;
— զանձն ցուցանել, to make oneself respected;
— գործել, ընծայեցուցանել, to render respectable, to cause to be respected.

adj.

Արժանի պատկառանաց. ակնածելի. եւ Ամօթալի.

Ալեօքն պատկառելի է, եւ շքեղագոյն. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 12։)

Զպատկառելիսն խայտառակեսցի, զգաղտնիսն հրապարակեցի. (Նար. ՟Կ՟Ե։)

ՊԱՏԿԱՌԵԼԻ. Պատկառոտ. ամօթխած.

Պատկառելի է կանանց ազգ առաւել քան զարանց. (Նար. երգ.։ 1)