s.

painting;
sculpture.

s.

Գործելն զպատկեր որպիսի եւ իցէ.

Առաւելութիւն սիրոյ պատկերագործութեանն. (Սարկ. պատկ.։)

Ամենայն ինչ ընդ գործովք արուեստին անկաւ (ի կռել զկուռս) բայց միայն գայլախազն (ազատ) մնաց ի պատկերագործութենէ. (Մեկն. ղկ.։)

Եւ Առնելն Աստուծոյ զմարդ ի պատկեր իւր.

Զմարմնոյ ծանրութիւն հոգիացուցեալ՝ զարարչականն ճշմարտեն պատկերագործութեանն նմանութիւն. (Երզն. քեր.։)

Կամ Պատկեր եւ նմանութիւն ի վեր երեւեալ. εἱδολοποιΐα.

Այն որ ի հայելւոջն է պատկերագործութիւն. (Պղատ. տիմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատկերագործութիւն պատկերագործութիւնք
accusatif պատկերագործութիւն պատկերագործութիւնս
génitif պատկերագործութեան պատկերագործութեանց
locatif պատկերագործութեան պատկերագործութիւնս
datif պատկերագործութեան պատկերագործութեանց
ablatif պատկերագործութենէ պատկերագործութեանց
instrumental պատկերագործութեամբ պատկերագործութեամբք