s.

patriarchate, patriarchship, patriarchy.

s.

πατριαρχία patriarchatus. պատրիարգն գոլ, եւ իշխանութիւն պատրիարի. հայրապետութիւն.

նախակարգել ի պատիւ պատրիարգութեան։ Զիւրեանցն եւս աթոռ Հաստատէին ի պատիւ պատրեարգութեան. (Յհ. կթ.։)

Ի պատրեարգութեան հովանու մարդկանունոյ. (Վրդն. պտմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատրիարգութիւն պատրիարգութիւնք
accusatif պատրիարգութիւն պատրիարգութիւնս
génitif պատրիարգութեան պատրիարգութեանց
locatif պատրիարգութեան պատրիարգութիւնս
datif պատրիարգութեան պատրիարգութեանց
ablatif պատրիարգութենէ պատրիարգութեանց
instrumental պատրիարգութեամբ պատրիարգութեամբք