adj.

comprehensive;

gr.

— հոլով, circumlative case.

adj.

περιληπτικός comprehendendi vim habens. Որ պարառէ. պարադրօղ. բովանդակիչ.

Արիութեանց պարառական, նախնեաց քաջացըն գոլ նման. (Շ. առ ապիրատ.։) (Իսկ ըստ արդի քերականաց՝ Պարառական հոլով ասի, որպէս նշանակիչ շուրջ գոլոյ զիւիք)։