s.

ballad;
madrigal;
chorus.

s.

χορῳδία choreae vel chori cantus. Պար երգով. հանդէս համախումբ պարակցութեան.

Ի յոքնաժողով յաշխարհագումար տօնին զամենայն կատարելով նուիրական պարեգրութունս. (Պիտ.։)

Ոչ խայտառակեցէր ի հարսնարանիդ զանարժանս քումդ պարերգութեան։ Տօնել հանդիսիւ պարերգութեամբ։ Տօնեա՛ զկեալս կորուսելոյս՝ վերնականացն պարերգութեամբ. (Նար. ՟Է. ՟Լ՟Է. ՟Խ՟Ը։)

Պարերգութեամբ. առաջի կալով խորանի գահոյից աստուածակիր սեղանոյ սրբոյ. (Գանձ.։ 1)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պարերգութիւն պարերգութիւնք
accusatif պարերգութիւն պարերգութիւնս
génitif պարերգութեան պարերգութեանց
locatif պարերգութեան պարերգութիւնս
datif պարերգութեան պարերգութեանց
ablatif պարերգութենէ պարերգութեանց
instrumental պարերգութեամբ պարերգութեամբք