adj.

modest, virtuous, chaste, pudic, maidenly, pure;
sober, moderate, temperate, frugal;
discreet, well-behaved.

adj.

σόφρων, εὑσχήμων, κόσμος honestus, modestus, moribus compositus, moderatus, temperatus. մանաւանդ σεμνός venerandus, venerabilis, gravis. (լծ. փարգաստ. պ. փէրքէստ ). Հրաժարեալյաւելորդաց. ժուժկալ. չափաւոր. ողջախոհ. համեստ. եւ Նազելի. պատուական. արգոյ. պատկառելի.

Այր պարկեշտ՝ նախարար։ Հեզ՝ ցած՝ պարկեշտ։ Զսարկաւ ագունս պարկեշտս, ցածուանս։ Պարկեշտիցն մերոց (անդամոց) չէ՛ ինչ պիտոյ։ Բանք սրբոց պարկեշտ են։ Զպարկեշտս բարբառիմ.եւ այլն։

Քահանայն ընդ զարդարելի ձեւով ընդ պարկեշտիւ եւ ընդ համեստիւ մտցէ. (Փիլ. քհ.։)

Պարկեշտն ի կերակուրս եւ յըմպելիս։ Ո՛վ արբշիռդ ի պարկեշտից. (Խոր. ՟Ա. 23։ Նար. ՟Ը։)

Ընդդէմ պարկեշտացն եւ արդարոց լինի այո. (Իսիւք.։)

Զպարկեշտ զայս եւ զամենագեղեցիկ վկայիցս ասպարէզ. (Բրս. գորդ.։)

Իբրեւ զի գեղեցիկք են բանակք քո յակովբ, եւ պարկեշտ են խորանք քո իսրաէլ. (Եփր. թուոց.։)

Զարժանաւորութիւն եւ զպարկեշտ պարծանս յերկար պահեաց. (Փիլ. բագն.։)

Հասարակաց հօրս այսմիկ, պարկեշտ ալեացս. հեզոյս եւ հանդարտ հովուի. (Առ որս. ՟Գ։)

ՊԱՐԿԵՇՏ. ἅγνος castus, purus καθαρός mundus. Մաքուր. սուրբ. անարատ.

Դիտել երկիւղիւ զձեր պարկեշտ գնացս. (՟Ա. Պետ. ՟Գ. 2։)

Զատել ի մեջ սրբոց եւ պղծոց, եւ ի մեջ պարկեշտից եւ անպարկեշտից. (Ղեւտ. ՟Ծ. 10։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամենապարկեշտ

Անպարկեշտ, ից

Անպարկեշտութիւն, ութեան

Պարկեշտաբան, ից

Պարկեշտաբանութիւն, ութեան

Պարկեշտաբար

Պարկեշտաբարոյ

Պարկեշտագեղ

Պարկեշտաժողով

Պարկեշտական

Պարկեշտակրօն

Պարկեշտամիտ

Պարկեշտանամ, ացայ

Պարկեշտանոց, աց

Պարկեշտասէր

Պարկեշտասնունդ

Պարկեշտասուն

Պարկեշտարար

Պարկեշտացուցանեմ, ուցի

Պարկեշտութիւն, ութեան

Voir tout