va.

to sling, to throw or cast stones with a sling.

ն.

σφενδονέω funda jacio ἑκσφενδονέω velut e funda emitto. Ձգել զքար պարսիւ, եւ հարկանել կործանել նովին. լայնաբար, Ձգել իբրեւ ի պարսատկէ. եւ Քարկոծել, կշտամբել. քարոտել.

Պարսաքարեաց եւ եհար զճակատ այլազգոյն. (՟Ա. Թագ. ՟Ծ՟Է. 49։)

Իբրեւ յանօրէն գողիաթ՝ պարսաքարելով իսա. (Մարաթ.։)

Զանձն թշնամեաց. (՟Ա. Թագ. ՟Ի՟Է. 29։)

Ոչ ի պարսաքարել զմինն միայն զբլուրն մսեղէն։ Ընդ դաւթի պարսաքարել զնոսա գողիաթու մսեղէն բուրգն. (Յհ. կթ.։)

Նմանութեամբ ասի.

Պարսաքարել զնոսա. պարտ վարկաք. (Գր. տղ. թղթ.։)

Զինուորեալ աստուածային բանակօք առ ի պարսաքարել զգայլն. (Ոսկ. լուս.։)

Պարսաքարեալ զբանս գրոց յերես բանսարկուին. (Սարգ. յկ. ՟Է։)