s.

Persian religion.

adj. s.

Անուն գենի, եւ մատենի գենին պարսկաց, եւ կրթելոց ի նոյն.

Ուսեալ էր ... եւ զպարսկագենն. (Եղիշ. ՟Ը։)

Մեցարեաց զմոգսն պարսկագեն, եւ չինեաց նոցա տեղի. (Պտմ. վր.։ 1)