s.

queen-bee.

s.

Մայր պարումեղուաց, այն է թագուհի նոցին.

Մեղուքն՝ իւրեանց թագաւոր ունին, հայխօս՝ Պարսմայր. (Վստկ. ՟Յ՟Ա. այսինքն ի հայ լեզու այսպէս կոչի։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պարսմայր պարսմարք
accusatif պարսմայր պարսմարս
génitif պարսմաւր պարսմարց
locatif պարսմաւր պարսմարս
datif պարսմաւր պարսմարց
ablatif պարսմաւրէ պարսմարց
instrumental պարսմարբ պարսմարբք