s.

eloquence.

s.

Պերճաբանելն. եւ Բան պերճ եւ պայծառ. Ճոխաբանութիւն գովելի կամ պարսաւելի.

Հասարակաց խօսիւք անցանելով ընդ պատմութիւնս. որպէս զի մի ոք երեւեսցի ի պերճաբանութիւնս գրաւեալ առ փափաքն, այլ ճշմարտութեան բանից մերոց կարոտեալ եւ այլն. (Խոր. ՟Գ. 1։)

Ոչ պերճաբանութեամբ զբոլորն բաւեմ մակագրել քեզ. (Մագ. ՟Կ՟Զ։)

Յանօգուտս բազմախօսիցն հասցէ պերճաբանութիւն. (Յհ. իմ. ատ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պերճաբանութիւն պերճաբանութիւնք
accusatif պերճաբանութիւն պերճաբանութիւնս
génitif պերճաբանութեան պերճաբանութեանց
locatif պերճաբանութեան պերճաբանութիւնս
datif պերճաբանութեան պերճաբանութեանց
ablatif պերճաբանութենէ պերճաբանութեանց
instrumental պերճաբանութեամբ պերճաբանութեամբք