(առաւել ռմկ). cf. ՊՈՅՏՆ։

Զի՞նչ հաւասար է պոյտ ընդ կատոյի. (Սիր. նոր. ՟Ժ՟Գ. 3։)

Քաղէր զբանջար անտառին, եւ ի փոքր պոյտ արկեալ եփէր. (Վրք. հց. ՟Դ։)

Զսպասն դարձեալ պուտովն ի բաց հանցեն. (Կանոն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կապոյտ, պուտոյ

Պոյտն, պուտան

Voir tout