s.

tail;
virile member;
prepuce.

s.

(առաւել ռմկ) Ձետ. ագի. տուտն.

Կճղակն եւ պոչն որպէս զեղին. (Հ. սեպտ. ՟Ի՟Դ.։)

ՊՈՉ, որպէս թլփատ, ադամն որ թլփատի. անթլփատութիւն.

Զոչսն հրամայէ թլպատել։ Մորթ պոչոյն։ մարմին պոչոյ. (Փիլ. լին. ՟Գ.. 48. 52։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պոչիւն

Voir tout