adj.

divided in several articles.

adj.

Ուր իրցեն պատճէնք բանից գրելոց ի պրակս պրակս.

Սկզբնաւորեալ ի պրակապատճէն պիտառութեան պարու կարգի բանիս հոլովման. (Նար. խչ.։)