s.

chickpeas.

s.

ռմկ. սիսեռ. լտ. չի՛չէռ. ἑρέβινθος cicer. իտ. cece. Ունդ ոլոռնաձեւ՝ կտցաւոր, սպիտակ դեղնորակ կամ թխագոյն.

Երիբենթին, սիսեռն. (Գաղիան.։)

Ոսպն կամ ոլոռն, որիզն, եւ սիսեռն, եւ այլ եւս են բազում սերմանիք. (Ագաթ.։)

Հատ սիսեռան։ Բակլա եւ սիսեռն. (Մխ. առակ.։)

Սիսեռն թրջեալ։ Սիսեռ սակաւ. (Վրք. հց. ՟Թ. ՟Ժ՟Է։)