adv.

ἁγαπητῶς amici more. Սիրով. սիրողապէս. մարդասիրաբար.

Հեզացուցանելով, եւ սիրաբար բացատրելով. (Պղատ. տիմ.։)

Զոր սիրաբար յինքն ընկալեալ. (Շ. վիպ.։)

Քանզի ունիմք տէր բարերար, որ բժշկէ զեմզ սիրաբար։ Քանզի սփոփէ զմեզ սիրաբար, ոչ բարկանայ նա մեզ ի սպառ. (Շ. եդես.։)

Րամիցս տէրն յանձն առեալ ընդ մեր՝ մեռանել մարմնով սիրաբար։ Սրբազան դասուն սիրաբար դարձեալ քարոզեալ. (Շ. տաղ.։ Գանձ. ստէպ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աշխատասիրաբար

Գթասիրաբար

Իմաստասիրաբար

Ճշմարտասիրաբար

Մարդասիրաբար

Պատուասիրաբար

Voir tout