s.

father-in-law;
cf. Կեսրայր.

s.

ՍԿԵՍՐԱՅՐ ՍԿԵՍՐԵԱՅ. ռմկ. կեսրար. πενθερός socer. Այրն սկեսրի. այն է հայր փեսային՝ որպէս հայրագիր համարեալ հարսին. Տես (Ծն. ՟Լ՟Ը. 13. 25։ ՟Ա. Թագ. ՟Դ. 19. 21. 22։)

Առ իւր սկսերայրն չունի բան խնդրոյ. (Մխ. դտ.։)

Ի սկեսրայրէն իւրմէ ի յուդայէ. (Բրսղ. մրկ.։)