va.

to describe or treat of antiquities, or of ancient times.

ՍԿԶԲՆԱԲԱՆ ԼԻՆԵԼ ՍԿԶԲՆԱԲԱՆԵՄ. ἁρχαιολογέω de rebus antiquis dissero եւ antiquo sermone utor. Հնախօսել. ճառել զնախնեաց, եւ ըստ հին ոճոյ.

Սկզբնաբան լինել սովորութիւն ունէին, եւ զհին լուրն յիշատակաւ արծարծէին։ Յիշատակարան գոլ կենաց վարուց հնոցն, սկզբնաբանեզով զգործս եւ զբան՝ սրովք վարեցանն. (Փիլ. լիւս. եւ Փիլ. իմաստն.։)