adj.

fond of labour, laborious, painstaking, hard working, indefatigable, industrious, diligent.

adj.

φιλόπονος, ἑθελοπόνος laboris amans, studiosus, lubenti laborans animo. Աշխատասէր. երկասիրօղ. անխոնջ.

Ղուկաս վաստակասէր եւ ուսումնասէր էր. (Ոսկ. ՟բ. տիմ.։)

Ի վերայ անձանց վաստակասիրաց. (Եւագր. ՟Ժ՟Ա։)

Զայր վաստակասէր ի փարձութիւն պահէ. (Կլիմաք.։)

Վաստակասէր ի գործս ճշմարտութեան։ Զվաստակասէր զօգտաբեր զգարշապարաց զշաւիղս համբուրէին. (Բուզ. ՟Գ. 10։)

Ոտք իմ վաստակասէրք։ Էր վաստակասէր մեծ. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ. եւ ձ։)