adj.

perplexed, irresolute, uncertain, wavering.

adj.

Ուր իցէ վարան, վարանեցուցիչ կամ վարանելի ինչ.

Վարանական խորհրդով վարանեալ. (Ճ. ՟Բ.։)

Վարանական երկիւղիւ. (Նար. ՟Լ՟Ը։)

Մակբայք՝ վարանականք են, ոյք ակամայ ընտրելի առնեն զերկրորդն. Որդոն, գէթ, գոնէ, փարթար. (Թր. քեր. հյ.։)

Յորմէ եւ բանն (Յհ. կթ.։)

Վարանականօք (կամ վարանակամօք) ոմամբք ընտրելի առնէր զերկրորդն, տալ կրկին կամ երեքկին զսակ հարկին։