adj.

running;
very rapid, violent, impetuous.

adj.

Որ վարգի. արագընթաց. սրաթռիչ.

Իբրեւ վարգիչ իմն օդով սրավարեալ՝ գայ հասանէ վաղվաղակի յաշխարհն կորդուաց. (Յհ. կթ.։)

Ի գիտութեանցն խորս եւ յոլորտս վարգիչ օդով, եւ յիշեցուցիչ հոգւովն սրբով ժամանեալ. (Կամրջ.։)