adv.

ignorantly, unlearnedly, unskilfully.

adv.

Իբրեւ տգէտ. տգիտութեամբ. տխմարաբար.

Տգիտաբար մոլորեալ։ Զայս տգիտաբար ուսուցանես կարի յոյժ։ Զանձն տգիտաբար կորուսանէ. (Եղիշ.։)

Տգիտաբար զխաւարն իբրեւ զլոյս սիրիցէ։ Մի՛ ոք յանդգնեսցի տգիտաբար խիզախելով. (Խոսր.։)

Ոչ տգիտաբար. այլ՝ առաջնորդութեամբ խոհականին խօսակցեալ. (Շ. ՟ա. յհ. ՟Ղ՟Դ։)

adj.

Եւ որպէս ա. Տգիտական.

Ըստ տգիտաբար անմտութեանն. (Ճ. ՟Գ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Տգիտաբարոյ

Voir tout