s.

Փոխանակ գրելոյ Քրոնիկոն. ժամանակադրութիւն. եւ Տօմար. տումարագիրք.

Հրամայէ անանիայի շիրակացւոյ կարգել զքննիկոնն՝ հրաշազան. յորում զտումարս մեր կարգեաց անշարժ ... զքննիկոնն. (Ասող. ՟Բ. 2։)

Զքննիկոնն նա արար. (Վանակ. հց.։)