int.

oh! ho! ho there!

մջ.

Ա՜Յ. Ա՜. ո՛. ո՜վ. ո՛վ դու. է՛յ, հա՛յ. պրէ՛. եա՛. պէհէ՛յ. կամ . O!, σύ. tu

Ա՛յ սէգ հպարտ։ Ա՛յ թշուառ։ Ա՛յ հնացեալ աւուրբք չարութեան. (՟Բ. Մակ. ՟Է. 9։ ՟Գ. Մակ. ՟Ե. 21։ Դան. ԺԳ. 52։)

Ա՛յ սակաւահաւատ։ Ա՛յ անոպայ հրէայ (կամ հրէայք)խ ուստի՞ եղեւ Ադամ. (Կոչ. ՟Ե. ՟Ժ՟Բ։)

Ա՛յ թերահաւատք։ Ա՛յ դու՝ քե՛զ ասեմ. (Ոսկ. ՟Ա. 16. 22։)

Ա՛յ սուտ եւ չարագործ. (Եզնիկ.։)

Ա՛յ սատանայ խուլ եւ կոյր եւ յիմար։ Ա՛յ թշուառամիտ։ Քեզ ասեմ, ա՛յ քարեղէն. (ՃՃ.։)

Ա՛յ Վիգէն՝ ո՛ւր ես. ասէ, կամ աւասիկ։ (Վրդն. պտմ.։)

Ա՜Յ. Առանձինն եդեալ, որպէս ո՜վ, ո՜վ դու, ո՛վ դուք.

Ա՜յ, մի՛ լինիք տիրասպանուք. (Բուզ. ՟Ե. 37։)

Ա՜Յ, որպէս Է՜. իբր յն. . յարմարեալ ըստ (Մագիստր). եւ (Երզն. քեր.) ասի յումպէտս.

Յորժամ ասեմք, ա՛յ այս անուն, ա՛յ դուք, իգական է"։

Ա՛Յ ԹԷ. Ռամկաբար ասի, իբր հա՛յ թէ. այս ինքն իցէ՛ թէ։ (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աբբահայր, հօր

Աբբայ, ի, ից

Աբբայական

Աբբայարան, աց

Աբբայութիւն, ութեան

Աբեղայ, ից

Աբեղայական

Աբեղայաճաշ

Աբեղայութիւն, ութեան

Ագարակային, յնոյ, ոց

Ագեսիղայոս, սիւ

Ագոնիստայք

Ագուգայք, ից

Ադամանդեայ, դէի, դեայց

Ազայէլ, լիւ

Ազատաքայլ

Ազգային, յնոյ, ոց

Ազգայօդ

Ազգավայել

Աթութայք, յից

Voir tout