adj.

that mortifies or controls his passions.

adj.

Որ սպանանէ զախտս մեղաց. իր մոլութիւնը կոտրօղ.

Մեք ոչ ուսաք մարմնասպանք լինել, այլ՝ ախտասպանք։ Մարմնասպան լինելով յաւէտ՝ քան թէ ախտասպան. (Վրք. հց. ձ։ Յհ. իմ. ատ.։)