s.

restriction, modification, contraction, limitation;
— մտաց, attention.

s.

Ամփոփելն, իլն, ըստ ամենայն նշ.

Գոգք ամփոփման ծոցոյն։ Ի լռարանի մտացս ամփոփման. (Նար. ԻԵ. ՂԱ։)

Զամփոփումն (կամ զանփոփումն) սուրբ ոսկերաց նորա. (Եղիշ. ՟Ը։)

Գօտիք ամփոփումն (կամ անփոփումն, այս ինքն զսպումն) երեւեցուցանեն եւ ժողով՝ ցանկութեանց եւ այլոց ախտից. (Փիլ. ել. ՟Ա. 19։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ամփոփումն ամփոփմունք
accusatif ամփոփումն ամփոփմունս
génitif ամփոփման ամփոփմանց
locatif ամփոփման ամփոփմունս
datif ամփոփման ամփոփմանց
ablatif ամփոփմանէ ամփոփմանց
instrumental ամփոփմամբ ամփոփմամբք