s.

timidity, pusillanimity, tearfulness, cowardice;
gigantic size.

s.

ἁνανδρία, invirilitas որ եւ ԱՆԱՐՈՒԹԻՒՆ. Պակասութիւն արիութեան. վատասրտութիւն. վախկոտութիւն, անճրկածութիւն. գօրգագլըգ. նամէրտլիք.

Հետեւեալ լինի զանգիտութեանն՝ անարիութիւն. (Արիստ. առաք.։)

Ո՛վ անարիութեանն եւ ընդվայր երկիւղին. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 38։)

Մի՛ անկանիցիս ի կործանումն անարիութեան։ Արիութեան զվարս զգեցի՛ր. (Վրք. հց. ձ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անարիութիւն անարիութիւնք
accusatif անարիութիւն անարիութիւնս
génitif անարիութեան անարիութեանց
locatif անարիութեան անարիութիւնս
datif անարիութեան անարիութեանց
ablatif անարիութենէ անարիութեանց
instrumental անարիութեամբ անարիութեամբք