adj.

like a dumb animal, stupid;
irrational.

adj.

ἅλογος. irrationalis Սեպհական անբանից կամ անբանութեան. զգայական.

Ա՛յլ օրէնք են անբանականին (մասին՝) հակառակ զինել մտաց. (Մաքս. ի Դիոն.։)

Անբանական բարոյից է՝ թմբրութեամբ մտաց ի յարօտս մահու ճարակել։ Անբանական վրնջողութիւն. (Նար. կ. եւ Նար. խչ.։)

Անբանական բռնութիւն. (Շար.։)

Իբր անբան.

Մարմին եղեալքս՝ եւ անմարմին, անբանականք՝ հանդերձ բանին. (Յիսուս որդի.։)